Świętosław Fortuna
Świętosław Fortuna
radca prawny, partner zarządzający
+48 605 248 387

specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, były wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich w Kaliszu, odznaczony w 2003 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, autor licznych publikacji oraz felietonów p.t. Porady mecenasa w tygodniku \"Magazyn Ziemi Kaliskiej\".

← Powrót do artykułów

Nie zapłaci kary 5.600 zł za brak OC

10 miesięcy temu

W dniu 27.03.2021 r. pan H.R. nabył od pani B.L samochód osobowy Fiat Seicento. Zbywca zapewnił nabywcę, że składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej została zapłacona i przedłożył dowód zapłaty świadczenia za pierwsze półrocze 2021 roku. Kiedy w maju 2021 pan H.R. udał się do ubezpieczyciela z informacją o zmianie firmy ubezpieczeniowej otrzymał tam informację, że za zakupiony pojazd składka nie została zapłacona.

W dniu 19.07.2021 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwał pana H.R. do opłaty karnej w wysokości 5.600 zł, podając, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 2.06.2021 r. nie zidentyfikował w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rzeczonego Fiata Seicento w okresie od dnia 9.03.2021 r. do dnia 6.05. 2021 r. Konsekwencją tego ustalenia jest konieczność policzenia kary określonej w ustawie z dnia 22.03.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

W toku wyjaśnienia sprawy okazało się, że pani B.L. powiadomiła ubezpieczyciela w dniu 9.03.2021 o rezygnacji z ubezpieczenia. Pomimo to ubezpieczyciel w dniu 18.03.2021 r. wezwał wezwał klientkę do zapłaty składki za następny okres która została zapłacona w dniu 24.03.2021 r. Tak więc złożone panu H.R. oświadczenie pani B.L. o uiszczeniu składki było zgodne z faktami.

UFG nie zgodził się z odmową zapłaty kary i wobec tego pan H.R. skierował sprawę do sądu rejonowego o ustalenie, że nabywając od pani B.L. samochód Fiat Seicento spełnił obowiązek ubezpieczenia tego pojazdu, ponieważ przeniesienie prawa własności nastąpiło łącznie z przeniesieniem posiadanej przez zbywcę na nabywcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Sąd Rejonowy uznał, że ubezpieczyciel nie otrzymał skutecznego wypowiedzenia umowy, ponieważ zostało ono złożone po upływie ostatniego dnia poprzedniego okresu ubezpieczenia. Zatem ubezpieczycie wysłał do klientki wezwanie do zapłąty składki na następny okres. To wezwanie świadczy o tym, że wolą stron było kontynuowanie ubezpieczenia. Po tym fakcie ubezpieczyciel doszedł do wniosku, że umowa została wypowiedziana i wykreślił polisę OC z rejestru. Było to przyczyną policzenia przez UFG kart pieniężnej, Sąd dodał, że po stronie ubezpieczyciela miało miejsce niezachowanie należytej staranności i ewentualne negatywne konsekwencje takiego postępowania nie mogą obarczać słabszej strony.

W dacie zawarcia umowy sprzedaży samochodu obie strony mogły mieć – zdaniem sądu uzasadnione przekonanie, że umowa ubezpieczenia nadal obowiązuje.

Wyrokiem z dnia 10.12.2021 roku Sąd Rejonowy stwierdził ze pan H.R, spełnił obowiązek ubezpieczenia, zatem wezwanie UFG do zapłaty kary pieniężnej stało się bezskuteczne.

Opracowano na podstawie akt prowadzonej przez Kancelarię sprawy, inicjały osobowe zostały zmienione.

Fortuna, Szczepaniak i Partnerzy

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Aleja Wolności 12, 62-800 Kalisz

+48 62 766 32 35
+48 62 766 41 60
kancelaria@fortuna.kalisz.pl

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Copyright © 1990-2024 Fortuna & Szczepaniak - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.